Plan zajęć: LO, Szkoły Policealne, TSM oraz KKZ Rachunkowość

Semestr wiosna/lato

15.4.2024

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy plan zajęć na 20-21 kwiecień 2024 r.

Prosimy o uważne zapoznanie się z planem.

W niektórych grupach pojawiło się oznaczenie PE - są to ostatnie zajęcia przed egzaminem semestralnym.

WAŻNE!!!!

Zjazd w dn. 20-21.04.2024

Z uwagi na drugą turę wyborów, która odbędzie się w Zabrzu w dniach 20-21.04.

Zajęcia odbywać się będą tylko dla grup: TSM sem. I, TSM sem. 2, BHP sem.2, BHP sem. 3,

DSK sem. 2, DSK sem.3, DSK sem.4, LO sem. 8. Na naszych pracowniach przy ul. Sienkiewicza 36. Szczegółowy plan zajęć na dn. 20-21 kwiecień zostanie opublikowany 16 kwietnia.

Szkoła zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w sytuacjach nagłych.

Prosimy o sprawdzanie planu zajęć na bieżąco przed zjazdem z uwagi na możliwe zmiany.

W załączniku udostępniamy plan zajęć.


UWAGA!!!

Drodzy Słuchacze,

proszę pamiętać, że wymagana frekwencja miesięczna to 50% obecności na zajęciach.

Aby zaliczyć każdy przedmiot należy aktywnie uczęszczać na zajęcia.

Dopuszczenie do egzaminu z przedmiotu następuje przy minimum dwóch ocenach cząstkowych oraz 50% frekwencji na przedmiocie.

Egzamin końcowy (ustny i/lub pisemny) należy zaliczyć pozytywnie z każdego przedmiotu w semestrze.


PROSIMY KORZYSTAĆ Z PRZEGLĄDARKI GOOGLE CHROME!

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCY SIĘ STACJONARNIE, OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH JEST OBOWIĄZKOWA!

Legenda do planu zajęć:

DSA – Technik Administracji

BHP - Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

DSK - Technik Usług Kosmetycznych

FLO - Florysta

KKZ Rachunkowość

TSM - Technik Sterylizacji Medycznej