Plan zajęć Opiekun Medyczny 26-28.04.2024r.

semestr wiosna/lato

22.4.2024

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy plan zajęć dla kierunku Opiekun Medyczny, w dn.26-28 kwiecień.

Szkoła zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w sytuacjach nagłych.

Prosimy o sprawdzanie planu zajęć na bieżąco przed zjazdem z uwagi na możliwe zmiany.

W załączniku udostępniamy plan zajęć.

UWAGA!!!

Drodzy Słuchacze,

proszę pamiętać, że wymagana frekwencja miesięczna to 50% obecności na zajęciach.

Aby zaliczyć każdy przedmiot należy aktywnie uczęszczać na zajęcia.

Dopuszczenie do egzaminu z przedmiotu następuje przy minimum dwóch ocenach cząstkowych oraz 50% frekwencji na przedmiocie.

Egzamin końcowy (ustny i/lub pisemny) należy zaliczyć pozytywnie z każdego przedmiotu w semestrze.